logo
Kompletní dodávky a provozování kotelen
výkon 200 - 10 000 kW
obchodní kancelář:
tel./fax:
E-mail:
WWW:
Neklanova 10, 128 00 Praha 2
224 922 419, 224 920 907
info@teza-praha.cz
www.teza-praha.cz

Info o firmě
základní informace
referenční zakázky

>>

Hlavní obory činnosti

01 Projekty
02 Demontáže
03 Stavební úpravy
04 Strojní zařízení
05 Nátěry a isolace
06 EMI + MaR + osvětlení
07 VZT
08 Palivové hospodářství
09 Zkoušky a revize
10 VSČ pro PS vč. zisku
11
12 Kompletace
13 Servis
14 Provozování

>>

Dodavatelská filosofie firmy
optimalizace dodávek
ekologické a ekonomické teplo
přínosy z dodávek
způsob a rozsah provozování
způsob financování

>>

back
 

Informace o firmě TEZA - tepelná ekologická zařízení:

Firma TEZA - tepelná ekologická zařízení byla založena v roce 1991. Předmětem činnosti jsou především kompletní dodávky plynových teplovodních a parních kotelen a topných systémů
"na klíč", se zaměřením na technickou úroveň a kvalitu dodávek, při jejich omezeném množství. Firma dává přednost technicky složitým dodávkám podle vlastní projektové dokumentace. Předmětem dodávek jsou také kombinované zdroje tepla a elektrické energie s využitím kogeneračních jednotek, tepelná čerpadla, předávací stanice tepla, teplovody, horkovody a parovody.

Název firmy "TEZA" je chráněn ochranou známkou

Každá dodávka zdroje tepla je řešena jako kompletní systém s cílem:
- maximálního využití zdroje tepla (jeho účinnosti)
- minimální spotřeby paliva
- minimálního znečistění ovzduší (hluboko pod limity zákona o ochraně ovzduší)
- minimálních provozních nákladů
- minimálních pořizovacích nákladů

to je dosahováno použitím:
- souboru zařízení zdroje tepla a topného systému na účelně co nejvyšší technické úrovni
- automatickou regulací dodávek tepla podle uživatelem stanovené skutečné potřeby tepla jednotlivých prostor a spotřebičů v předem určených časových režimech.

Tímto způsobem je dosahováno optimalizace celkových nákladů při dlouhé životnosti zdroje tepla cestou minimalizace provozních nákladů a celkové vysoké kvality dodávky na klíč.

Firma TEZA provádí pro své zákazníky dále:
- kompletní servis včetně odborných prohlídek a revizí
- provozování kotelen
- autorizované měření emisí
- schvalování kotelen k trvalému provozu u ČIŽP

V případě provozování následujícím po vlastní dodávce ručí firma za dosažení projektovaných úspor provozních nákladů.

U "kogenerace" je řídící veličinou "krytý" odběr tepla, vlastní výroba elektřiny je úsporou zákazníka.

Provoz systémem DSK hlásí jakoukoliv poruchu systému zdroje tepla do 1 minuty na operátoru servisního technika takže je možné její odstranění dříve, než ovlivní tepelnou pohodu vytápěného objektu.

Při dodávce "na klíč" - to je řešení zdroje tepla jako kompletního systému - dokážeme dodat špičkové zařízení za cenu průměrných, obrazně řečeno "Mercedes" za cenu "Felicie".

Firma TEZA je schopna zajistit financování dodávky:
- leasingem
- následným odkupováním tepla
- levným úvěrem

 

Referenční zakázky firmy TEZA:

Úřad vlády ČR
3,7 MW
??ad vl?dy ?R; 3,7 MW
parní plynová kotelna
Generální dodávka technologie kromě VZT
kotle: ČKD DUKLA PGP, hořáky: APH, MaR: releová
správce: P.Krejcárek, Beránek tel.:02/ 24191274
doba dodávky: 5 měsíců
Lazarská 7,
Praha 1
   
Městský soud v Praze
4,4 MW
M?stsk? soud v Praze; 4,4 MW

teplovodní plynová kotelna + plyn. přípojka
Generální dodávka
kotle: ČKD DUKLA KDVE, hořáky: WEISHAUPT, MaR: FANUC
správce: Tuleškovová, Slavík tel.:02/ 24912167 doba
dodávky: 6 měsíců
Spálená 2,
Praha 2
   
Místní úřad v Horních Počernicích
0,8 MW
teplovodní plynová kotelna + plynovod + plyn. přípojka
Dodávka "Na klíč"
kotle: ČKD DUKLA KDVE, hořáky: APH, MaR: releová, THERM
správce: Kobrlová tel.:02/ 6855146, Kabát tel.:02/6856451
doba dodávky: 4 měsíce
ZŠ Stoliňská
   
Univerzita Karlova - ubytovna HTF
0,4 MW
teplovodní plynová kotelna + plyn. přípojka
Generální dodávka + provoz
kotle: ČKD DUKLA KDS, hořáky: APH, MaR: releová + KOMEXTHERM
správce: Mgr. Toth tel.:02/ 6976339,
0606 810534
doba dodávky: 4 měsíce
Roháčova 66,
Praha 3
   
Univerzita Karlova - Karolinum
4,7 MW
Karolinum; 4,7 MW
parní plynová kotelna
Dodávka "Na klíč"
kotle: ČKD DUKLA, hořáky: WEISHAUPT, MaR: LANDIS & GYR
správce: Lackovič tel.:02/ 24491227, Soukup tel.:02/ 24491205
doba dodávky: 6 měsíců
Ovocný trh 5,
Praha l
   
EGAP (PORS)
1,7 MW
EGAP (PORS); 1,7 MW

teplovodní plynová kotelna + plyn. přípojka + část. ÚT
Dodávka "Na klíč"
kotle: VIESSMANN PAROMAT-TRIPLEX-RN/Z,
hořáky: WEISHAUPT
MaR: VIESSMANN DEKAMATIK
správce: Ing. Rost tel.:02/ 6441602
doba dodávky: 5 měsíců
Vodičkova 34,
Praha 1
   
Mělnická bouda
0,3 MW
teplovodní plynová kotelna
Generální dodávka technologie
kotle: ETI, MaR: INTERM TRONIC
objednatel: Prof. Ing. Kubát DrSc tel.:02/ 7918845
doba dodávky: 4 měsíce
Pec pod Sněžkou
   
Univerzita Karlova - kolej Budeč
1,2 MW
teplovodní plynová kotelna + plynová přípojka + ÚT + TUV
Generální dodávka
kotle: ČKD DUKLA, hořáky: WEISHAPUT, MaR: UNIREGL
správce: Holubová tel.:02/ 6911295 doba
dodávky: 5 měsíců
Wenzigova 20,
Praha 2
   
FN na Bulovce
5,9 MW
rekonstrukce výměníkových stanic + horkovody + rozvody STL páry
Vyšší dodávka strojní technologie
výměníky: ALFA LAVAL, MaR: LANDIS & GYR
správce: FN na Bulovce, řed. Ing. Blažek tel.:02/6832983
doba dodávky: 9 měsíců
Budínova 2,
Praha 8
   
CCS
0,5 MW
teplovodní plynová kotelna
provoz
kotle: JUNKERS, MaR: SAUTER
správce: Ketner tel.:02/ 66108626
doba dodávky: od 1994
Chlumčanského 5,
Praha 8
   
Podolská 122
0,3 MW
teplovodní plynová kotelna
dodávka "na klíč"
kotle, hořáky, MaR: VIESSMANN
správce: KOMETA s.r.o. p. Janko tel.:02/ 4283483
doba dodávky: 4 měsíce
Praha 4 - Podolí
   
HILTON - ATRIUM
3,- MW
středotlaká parní plynová kotelna 4,5 t/hod 3,- MW
dodávka "na klíč"
kotle: BAY FKL 1500, hořáky: WEISHAUPT, MaR: SAUTER
správce: CGC EKOTERM řed. K. Kočař, Ing. Michal
tel.:02/ 24842080
doba dodávky: 6 měsíců s náhr. zdrojem tepla
Pobřežní 1,
Praha 8


   
České dráhy SPT - ÚZV
0,7 MW
teplovodní plynová kotelna
dodávka "na klíč" + provoz
kotle, hořáky, MaR: VIESSMANN
správce: ČD SPT - ÚZV, Ing. Mácha - ředitel,
tel.:02/ 24615506
doba dodávky: 4 měsíce
Křižíkova 2,
Praha 8
   
LAVIS a.s.
1,- MW
LAVIS a.s.; 1 MW
teplovodní plynová kotelna + ÚT + TUV
dodávka "na klíč" + provoz
kotle, MaR: VIESSMANN, hořáky WEISHAUPT
správce: RNDr. Šmied tel.:02/ 66311503
doba dodávky: 5 měsíců
Podkovářská 2,
Praha 9
   
Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze
2,1 MW

("pod Petřínem")
teplovodní plynová kotelna
repase na snížení spotřeby paliva + provoz
kotle, MaR: VIESSMANN, hořáky WEISHAUPT
správce: p. Les tel.:02/ 57197348
Vlašská 36,
Praha1
   
METROSTAV, a.s.,
3,8 MW
zdroje tepla areálu Horní Počernice
repase na aut. provoz - dodávka "na klíč" + provoz
správce: p. Šíma tel.:02/ 66793517, 0601 227688
doba dodávky: 2 měsíce
Dělnická 12,
Praha 7

   
METROSTAV, a.s.,
0,14 MW
teplovodní plynová kotelna Jablonského 2, Praha 7
rekonstrukce kotelny - dodávka "na klíč"
správce: p. Šíma tel.:02/ 66793517, 0601 227688
doba dodávky: 2 měsíce
Dělnická 12,
Praha 7

pozn.: "na klíč" = včetně projektové dokumentace a stavebního řízení

V ostatních významných výběrových řízeních - například kotelna pro Obecní dům v Praze, projekt kotelny Pražského hradu, atd. - byly nabídky firmy TEZA vždy vyhodnoceny na 2. místě (pokud bylo pořadí nabídek zadavatelem vůbec firmě sděleno).